Mám rád plemená typu BULL


„Mám rád plemená typu BULL, ale pýtam sa, na čo je komu 20 takýchto psov a ešte k tomu na reťazi?…

A ako je zabezpečená socializácia týchto 20 psov? Ak psa 3 roky držíte na reťazi a potom sa z nej niekam dostane, ako bude reagovať? Zakážme psov, ale aké plemená? Kto sa odváži povedať, že toto plemeno je nebezpečné a tamto nie?“

To bola prvá reakcia pána Mravíka na dotaz, ako hodnotí udalosti tohto týždňa on so svojou niekoľkoročnou praxou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pán Josef Mravík je medzinárodný rozhodca plemien psov s preukazom pôvodu, profesionálny cvičiteľ psov, ktorý zasvätil kynológii celý život. Ročne jeho rukami prejde asi 200 psov, väčšinou nemeckých ovčiakov. Pohryznutia od ostrých tesákov na sebe zrátať nevie, napriek tomu však tvrdí, že každý pes je zvládnuteľný. Pána Mravíka Vám čoskoro predstavíme v sekcii PREDSTAVUJEME. „V USA je „zvieracia polícia“, ktorá má právo zviera majiteľovi odobrať, ak zviera žije v nevyhovujúcich podmienkach – je podozrenie zo psychického alebo fyzického týrania zvierat. Pokiaľ sa u nás nezmení legislatíva, kde bude trestnoprávne zodpovedný majiteľ psa, vždy bude prístup nezodpovedných psíčkarov laxný. Legislatíva u nás nerieši dva základné problémy. Ak pes niekoho ohrozí mimo môjho areálu, som zodpovedný ja, jeho majiteľ. Druhým problémom je ochrana súkromného majetku. Ak sa takéto niečo stane v oplotenom – vyznačenom priestore a pes mu ublíži, vtedy by to malo byť posudzované ako ochrana majetku.“ Na otázku: „Aký je nebezpečný pes, alebo ktoré plemená sú nebezpečné?“ sme dostali bez zaváhania krátku odpoveď. „Nebezpečný pes je každý pes, ktorý svojim správaním ohrozuje svoje okolie nezávisle na plemene.“ Pán Mravík zdôrazňuje, že veľmi dôležitá je socializácia psov v mladom veku, vo veku do jedného roka. A o tom sa dočítate čoskoro.

zdroj: smartdog.sk